Väderbilden, februari, Mjölby: Översvämningar kring Svartån

Väderbilden, Bild Östergötland, Mjölby

Februari månads väderbild är en flygbild från de översvämmade områdena kring Svartån, i höjd med Hulterstad strax söder om Mjölby. Det är många vädervarningar i Östergötland just nu. Häromdagen var det hela 10 varningar, främst kring vattendrag, då riskerna för översvämningar är stora när de stora snömängderna smälter.

Flygbild över Svartån vid Hulterstad, strax söder om Mjölby.
Foto Jeppe Gustafsson
error: