Brand i garage under söndagen

Nyhetsbilden, Bild Östergötland

En brand startade i ett garage i Försjö, öster om Fornåsa, under söndagseftermiddagen.

  • Enligt räddningstjänsten startade branden, av okänd anledning, i taket på ett garage.
  • Vid räddningsstyrkans framkomst var byggnaden helt övertänd och räddningstjänsten fick inrikta arbetet mot att skydda boningshuset.
  • Fem räddningsenheter med 13 brandmän var på plats.
  • Det finns ingen uppgift på att någon skadades i branden.
FÖRSJÖ 20210613 Brand i garage i Försjö. Foto Kjell Gustafsson
error: