Nytt år-Ny inriktning på sidan

Nyhet, Bild Östergötland

Bild Östergötland har ändrat utseende. Nu är det mer fokus på bilden. Både nya och gamla reportage kommer att publiceras på sidan. En och annan bild inom nyhet, sport och nöje kommer att publiceras under “Nyhetsbilden”. Bildreportaget har en central del på sidan. Här kommer det publiceras gamla och nya jobb. I och med omgörningen kommer inte sidan att uppdateras lika frekvent som tidigare.

Trevlig läsning!

error: