Arbetets Museum: Digitopia sätter fokus på framtidens ödesfrågor

Kultur och nöje, Bild Östergötland, Norrköping.

Nu tas första spadtaget för Digitopia – en ny utställning om artificiell intelligens, digitalisering och robotisering som öppnar på Arbetets museum i slutet av 2021. Men det är inte tekniken i sig som står i centrum, utan snarare hur den påverkar livet för oss människor. ”Detta är vår generations stora fråga”, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör, det skriver museet i ett pressmeddelande.

Digitopia ska bli en mötesplats för framtidens stora frågor om hur ny teknik förändrar vår nutid och morgondag. Utställningen fokuserar på den nya teknikens konsekvenser för mänskligt liv mer än på tekniken i sig, och tar avstamp i fyra teman – arbete, vardagsliv, vård och övervakning.

– AI och digitalisering förändrar vardagsliv och arbetsliv i grunden. Detta är vår generations stora fråga. Digitopia ska ge besökarna diskussionskompetens så att vi som medborgare och medarbetare kan delta i en demokratisk dialog som gynnar människor före teknikbolag, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör på Arbetets museum.

På jakt efter besökarnas berättelser

Under hösten har museet träffat fokusgrupper för att fånga upp frågor, inspel och idéer till utställningen. Nu bjuder museet även in allmänheten att skicka in sina berättelser om ny teknik.

– Jag minns när vi fick de första datorerna i skolan, jag gick på mellanstadiet. Det som då var nytt och främmande är nu en självklar del av vår vardag, skola, arbete och inte minst våra nära relationer. Vi är nyfikna på vad allmänheten har för berättelser om den nya, digitala värld vi lever i, säger Josefine Höijer, projektledare för utställningen.

Bakgrund

Digitopia är en efterföljare till de två succéutställningarna Industriland (invigdes 2007) och Framtidsland (vinnare av Årets utställning 2014). I början av 2021 rivs utställningarna Kris & vision, Framtidsland och Hej robot! för att ge plats åt den nya satsningen, som planeras stå klar i slutet av 2021.

Utställningen produceras av Arbetets museum med finansiering av bland andra forskningsrådet Forte/Svenska ESF-rådet samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utställningen Digitopia öppnar i slutet av 2021.
Illustration Lena Trapp.
Museet träffar fokusgrupp med studenter, oktober 2020.
Foto Josefine Höijer
Josefine Höijer på Arbetets museums plan 5. Här ska utställningen Digitopia byggas under 2021.
Foto Anna Redmalm
error: