Nyheter i korthet, onsdag: Regionen höll digital pressträff angående coronaläget

Nyheter i korthet, Bild Östergötland

Onsdag- Regionen höll digital pressträff angående coronaläget

 • Med anledning av coronaläget håller Region Östergötland en digital pressträff kl 13. Du kan se den nedan.

Onsdag, 12:15- Auktion på Göta kanalmålning

 • Göta kanalbolag  har fått in en fantastisk fin målning gjord av konstnären Tindra Valfridsson, 12 år från Finspång. Tindra har hela sitt liv haft ett stort intresse för att måla/teckna men började fokusera mer seriöst på det för två år sedan.
 • Här har hon inspirerats av Göta kanal och målat Bergs slussar. Nu finns möjlighet att buda på denna fina tavla! Alla pengar går oavkortat till Unicef för att hjälpa barn runt om i världen att få rent vatten. Detta enligt Tindras egna önskan.
 • Budgivningen pågår på Göta kanals Facebooksida fram til onsdag 20/1 kl 13.00. 

Onsdag, 12:14- Vaccineringen inledd i hela Östergötland

 • Samtliga kommuner i länet har nu inlett vaccineringen mot covid-19. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.
 • Den 27 december inleddes vaccineringen mot covid-19 i Sverige och Östergötland. Först ut i hela landet var ett särskilt boende för äldre i Mjölby kommun. Sedan dess har samtliga 13 kommuner i länet påbörjat vaccinationsarbetet, det skriver Länsstyrelsen i Östergötland i ett pressmeddelande. Se Länsstyrelsen sammanfattning nedan om coronaläget:

Sammanfattning av den regionala lägesbilden

 • Antalet personer i behov av sjukhusvård ligger fortsatt på en nivå som innebär allvarlig påverkan på hälso- och sjukvården. Under den gångna veckan har mellan 14–19 covid-19-patienter varit inlagda på IVA (i princip oförändrat från förgående rapportering) och 104–114 i övrig slutenvård (en ökning från förgående rapportering).
 • Region Östergötland rapporterar om ett fortsatt mycket ansträngt läge och hög belastning i vården. Regionen ser inga tecken på att frekvensen på antal inlagda patienter kommer att bromsas. Situationen är ansträngd både gällande vanliga vårdplatser och inom intensivvården. Det råder även hög belastning inom primärvården.
 • Kommunerna rapporterar att vaccinationerna kommer innebära ökad påverkan, främst på personal och logistik.
 • Antalet smittade personer inom särskilda boenden har ökat under den senaste veckan. Antal kommuner med bekräftade fall på särskilda boenden är fortsatt 11 av 13.
 • Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god. Ingen kommun har meddelat något akut behov av skyddsmateriel.
 • I Linköpings kommun är belastningen på personal inom främst vård och omsorg fortfarande stor och sjukfrånvaron är hög inom vissa verksamheter. Det är framförallt i social- och omsorgsförvaltningen påverkan är som störst. Vissa personalresurser är ansträngda.
 • Norrköpings kommun rapporterar att läget är ansträngt men under kontroll. I och med vaccineringen kommer läget att fortsätta vara ansträngt då det kräver mer planering, logistik och personella resurser. Kommunen har tagit in skolsköterskor och andra sjuksköterskor för att kunna genomföra vaccineringen.
 • Sedan föregående rapportering har ytterligare 6 personer varslats i Östergötland. Totalt har 3972 personer varslats sedan den 1 mars. Varselstatistik visar att de senaste månadernas varsel finns bland företag verksamma inom bygg samt fastighetsservice, uthyrning och resetjänster.
 • Länsstyrelsen Östergötland har fattat beslut i 90 procent av ärendena gällande omsättningsstödet för enskilda näringsidkare (OMS). Det är färre än väntat som söker stödet. 155 näringsidkare har beviljats stöd till en summa av totalt 11,9 miljoner kronor.
 • Under vecka 53 hade Östgötatrafiken ett förväntat mycket lågt resande, som utöver restriktionerna har påverkats av julhelg och medföljande ledigheter från arbete och skola. Resandestatistiken visar ett resande som ligger nästan 20 procent lägre än vecka 52. Även rörelsemönstret vid Linköpings resecentrum, som mäts genom mobildata, visar på en ytterligare minskning i antalet individer i rörelse jämfört med veckan innan.

Onsdag, 11:58- Polisen: Nattens larm

 • Polisen i Östergötland har hanterat cirka 55 ärenden mellan klockan 22 och 06, det skriver polisen på sin sida.
 • Polispatrullerna har hanterat rutinärenden exempelvis viltolyckor och trafikkontroller men inga grövre brott har kommit till polisens kännedom.
error: