Linköping flygplats en av 16 nya beredskapsflygplatser för akuta transporter

Nyhet, Bild Östergötland, Linköping.

Regeringen säkerställer att det finns infrastruktur för samhällsviktiga transporter. Trafikverket tecknar därför avtal med 16 flygplatser om tillfällig beredskap, det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

  • Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att omgående förhandla och ingå överenskommelser med 16 flygplatser om tillfällig beredskap. Det innebär att flygplatserna ska hålla en grundläggande beredskap dygnet runt och kunna ta emot flyg som utför akuta samhällsviktiga transporter, såsom ambulansflyg.
  • Avtalen gäller från och med den 23 december och året ut. Följande flygplatser ska ha en tillfällig beredskap de kommande veckorna:

Kiruna flygplats 

Lycksele flygplats 

Skellefteå flygplats 

Örnsköldsviks flygplats  

Mora-Siljans flygplats  

Borlänge flygplats  

Linköping flygplats 

Växjö-Kronobergs flygplat

Stockholm Skavsta flygplats

Karlstads flygplats 

Örebro flygplats 

Eskilstuna flygplats 

Skövde flygplats 

Trollhättan-Vänersborgs flygplats 

Jönköping flygplats 

Kalmar flygplats

  • Det är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som har kommit in med en hemställan till regeringen om att säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet på landets flygplatser för transport av patienter eller personal de kommande veckorna.
  • Utifrån regeringens uppdrag ska Trafikverket även teckna motsvarande avtal för tiden från årsskiftet fram till 28 februari 2021.

Fler åtgärder för höjd beredskap

  • Regeringen föreslår även tillfälliga statliga lån för trafikledning på de regionala ickestatliga flygplatserna. Därmed avsätts 164 miljoner kronor för lån till leverantörer av lokal trafikledning Även detta är för att säkerställa kapacitet i den svenska infrastrukturen för samhällsviktigt flyg.
  • Regeringen tillför också 10 miljoner kronor för att höjd jourberedskap vid de statliga beredskapsflygplatserna ska kunna upprätthållas. Det handlar om att ambulans- och brand- och räddningsflyg ska kunna landa. Sammantaget innebär dessa åtgärder att landet har 26 beredskapsklara flygplatser den närmaste tiden för att kunna göra snabba transporter av patienter och personal. På detta sätt ska alla i Sverige få tillgång till sjukvård.
LINKÖPING 20090420 Ett flygplan från flygbolaget KLM som landat på Linköpings flygplats. Bilden: Personal på flygplatsen hjälper till vid ankomsten. Foto Jeppe Gustafsson
error: