Nyheter i korthet, tisdag: Singelolycka utanför Medevi

Nyheter i korthet, Bild Östergötland

Tisdag, 18:49- Singelolycka utanför Medevi

 • Polis, räddningstjänst och ambulans fick larm vid kl 15.13 om en singelolycka i höjd med Medevi på riksväg 50 norr om Motala, det skriver polisen på sin sida.
 • En personbil hade kört av vägen. Föraren av personbilen var inte så pass skadad att han behövde följa med ambulansen. Den norrgående körfilen var under en tid avstängd. Det finns ingen misstanke om trafikbrott.

Tisdag, 17:45- Två misstänkta för tillgrepp av fortskaffningsmedel

 • Vid 16.15-tiden på tisdagen kunde polisen gripa två personer misstänkta för tillgrepp av fortskaffningsmedel, det skriver polisen.
 • Polisen gjorde en kontroll på riksväg 51 utanför Finspång och upptäckte att en man i 50-årsåldern och en kvinna i 45-årsåldern körde ett fordon som inte tillhörde någon av dem. Mannen är även misstänkt för drograttfylleri.

Tisdag, 16:05- Östgötarna bra på att följa myndigheternas råd

 • Efterlevnaden av myndigheternas råd är god i länet, men det finns en viss oro för trängsel inför kommande mellandagsreor. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Sammanfattning av den regionala lägesbilden

 • Regionen rapporterar fortsatt förhöjt beredskapsläge på lokal och regional nivå. Belastningen på sjukvården är fortsatt hög.
 • Flera kommuner rapporterar att om smittspridningen inte avtar förväntas en fortsatt hög personalfrånvaro inom framförallt vård, omsorg samt barnomsorg under de kommande veckorna. Det rapporteras även om svårigheter att tillsätta vikarier.
 • I Svenskt näringslivs senaste konjunkturrapport anger drygt 18 procent av företagen i länet att de bara kan förbli livskraftiga i 0-4 månader om pandemin fortsätter utan att det blir några nya, kraftigare stödåtgärder. Totalt uppger 38 procent av företagen att försäljningen har minskat under det senaste halvåret och mer än var tredje företag har problem med likviditeten eller med finansieringen. Trots ett dystert läge för länets företag har Östergötlands företag stått emot pandemin bättre än landet som helhet, där fyra av tio företag har likviditetsproblem och 46 procent av företagen har tappat i omsättning det senaste halvåret.
 • Det kommer signaler från restaurangbranschen i länet om ett alltmer pressat läge. Sedan de hårdare allmänna råden och restriktionerna beslutades, för drygt en månad sedan, finns det företag som har minskad omsättning med uppemot 85 procent.
 • Efterlevnaden i länet ses som god och med en motivation hos befolkningen att efterleva restriktionerna. I vissa situationer kan det däremot vara svårt att följa vissa restriktioner, som till exempel i förskola och skola. Från regionen upplevs att unga följer rekommendationerna i allt större utsträckning och kopplar det till att det har gjorts kommunikationsinsatser riktade till målgruppen.
 • Påverkan på samhällsviktig verksamhet är främst kopplat till personalbortfall, sjukdom, vab och att förskolor och grundskolor helt eller delvis har varit stängda i perioder.
 • Svenska kyrkan meddelar att många pastorat kommer ha digitala gudstjänster till jul.
 • Linköpings universitet har ställt om till distansundervisning till 95 procent.
 • RF-SISU arbetar aktivt med information till föreningarna om de nationella rekommendationerna för idrottsverksamheter riktade till barn- och unga. Det arbetas aktivt med att påverka möjligheterna till genomförandet av stora motionslopp, bland annat Vätternrundan. Dessa arrangemang anses ha en viktig positiv innebörd för folkhälsan.
 • Vecka 49 hade Östgötatrafiken ungefär samma antal rapporter om trängsel ombord på våra fordon som vecka 48. Det förväntas ytterligare en nedgång vecka 50 efter beslutet att gymnasieeleverna ska övergå till distansundervisning resten av terminen. Redan i början av vecka 50 visade statistiken en nedgång av antalet resenärer under morgonpeaken.

Tisdag, 14:05- Inbrott, stadshuset i Mjölby

Polisen i Östergötland har hanterat cirka 35 ärenden mellan klockan 22 och 06. Det skriver polisen på sin sida.

 • 04:22 Polisen larmades till stadshuset i Mjölby med anledning av ett inbrott. En ruta var krossad och en dator ska ha tillgripits. En anmälan om stöld genom inbrott kommer att upprättas. I nuläget finns ingen misstänkt för brottet.
 • Polispatrullerna har också hanterat rutinärenden exempelvis viltolyckor och trafikkontroller men inga grövre brott har kommit till polisens kännedom.
error: