SMHI KLASS 1- VARNAR FÖR MYCKET HÅRDA VINDBYAR

Nyheter i korthet, Bild Östergötland

Onsdag, 20:40- SMHI KLASS 1- VARNAR FÖR MYCKET HÅRDA VINDBYAR

  • SMHI har gått ut med en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar under torsdagsmorgonen.
  • Intensiteten beräknas vara sydvästlig vind med mycket hårda vindbyar, 21 m/s.

Definition för Varning klass 1 mycket hårda vindbyar:

Vindbyar från 21 m/s upp till 25 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.

(Källa: SMHI)

Onsdag, 16:56- En trafikolycka har inträffat på E4:an vid Borg, Norrköping

  • Det ska vara minst tre bilar som kolliderat i norrgående riktning och det innebär stor påverkan på framkomligheten. Samtliga ska vara ute ur fordonen, skadeläge oklart. Polisen kommer att leda om trafiken Norsholm och Kimstad, det skriver polisen på sin sida.

Uppdatering 16:43:
Mycket trafik på platsen och det är svårt med framkomligheten.
Norrgående fil är drabbad, men man släpper trafik sakta förbi.
Man utnyttjar vägrenen och vägsanering pågår. Det skriver räddningstjänsten på sin sida.

error: