UPPDATERING: Stora hjälpbehov efter explosionen- Många svenskar vill hjälpa drabbade i Beirut

NYHET, Bild Östergötland

Hjälpinsatsen efter den massiva explosionen i Beirut på tisdagskvällen pågår för fullt. Skadade dras fram ur rasmassorna och människor letar desperat efter sina anhöriga i det kaos som råder. Det skriver Röda Korset i ett pressmeddelande.

− Senaste dygnet har varit otroligt intensivt. Röda Korset i Libanon ryckte ut omedelbart för att undsätta skadade och chockade. Även första hjälpen-stationer sattes snabbt upp för att underlätta tillgången till vård, då sjukhus är överfulla, säger Sofia Andersson som är landrepresentant för Svenska Röda Korset i Libanon.

− Främsta hjälpbehovet är medicinsk vård och tak över huvudet. Befolkningen i Beirut uppmanas också att ge blod då så många skadats.

Ambulanspersonal från Libanesiska Röda Korset hjälper skadade efter den massiva explosionen i Beirut. Foto: LRC

Sammanlagt deltar 375 medicinska akutteam och 75 ambulanser från Libanesiska Röda Korset i hjälpinsatsen där uppemot 4 000 människor skadats och över 100 dött. Siffror som kan komma att ändras i takt med att hjälparbetare når fram i den krävande miljön. Vägar och byggnader är skadade eller förstörda och det är inte utan risker att ta sig fram i det drabbade området.

Explosionen kom som en chock för invånarna i Beirut.

Sofia Andersson, landrepresentant för Svenska Röda Korset i Libanon. Foto: SRK

− Traumat är naturligtvis stort och psykosocialt stöd kommer att behövas under lång tid fram över. Hundratusentals är hemlösa och saknar tak överhuvudet. Återuppbyggnaden av delar av staden kommer ta tid och kräva stora resurser som drabbade människor i dagsläget inte har. Situationen försvåras ytterligare av covid-19 och den ekonomiska kris som råder i Libanon, säger Sofia Andersson.

Under sina två år i landet har hon sett uppenbara försämringar av samhällsservicen äga rum. Lägg därtill konsekvenserna av explosionen.

− Människor i Beirut behöver vår hjälp och vi har redan frigjort ett akut stöd ur Röda Korsets internationella katastroffond. Frivilliga och personal från Libanesiska Röda Korset gör en enastående insats i denna svåra stund. Nu räddas liv tack vare all investering i ambulansservice och katastrofberedskap. Att ha en lokal partner är det som gör det möjligt att hjälpa så effektivt som möjligt, säger hon.

UPPDATERING 8 augusti:

  • Många svenskar har nu vänt sig till Röda Korset för att hjälpa drabbade av den fruktansvärda explosionen i Beirut på tisdagskvällen. Organisationen har mottagit cirka 2,5 miljoner kronor från privatpersoner sedan insamlingen startade den 5 augusti. Detta är pengar som kommer till stor nytta för människor – skadade och hemlösa – vars liv plötsligt förvandlades till en mardröm. Det skriver Röda Korset i ett pressmeddelande.
  • – Vi ser ett enastående engagemang för människorna som drabbats av denna fruktansvärda katastrof. Detta är oerhört värdefullt i ett läge då behoven är enorma och resurserna begränsade, säger Margareta Wahlström, ordförande i Svenska Röda Korset.  
  • Svenska Röda Korset har ett uppskattat samarbete med Sida som snabbt bistod med drygt 4,8 miljoner kronor för Libanesiska Röda Korset vars mobila akutteam och ambulanser omedelbart var på plats för att undsätta skadade.
  • – Det har varit några intensiva dygn då Röda Korsets hjälparbetare har fört en kamp mot klockan för att rädda liv och detta inte helt utan risker i den massiva förstörelsen efter explosionen. Ambulansservicen är resultatet av år av investeringar i utbildning av frivilliga och anställda och av erfarenheter i många kriser av olika typ. I detta kritiska läge visade det sig att beredskap lönar sig, säger Margareta Wahlström.
  • Förutom det akuta arbetet bistår Libanesiska Röda Korset också dem som är hemlösa. Under de första 72 timmarna har tusen familjer fått tak över huvudet och närmast kommer 10 000 familjer under tre månader att få hjälp med bland annat mat, rent vatten och sanitet. Organisationen ombesörjer också blodgivning och söker efter saknade efter explosionen. 
  • – Efter den akuta fasen väntar ett enormt återuppbyggnadsarbete. Det kommer att ta tid och kräva resurser i ett land som redan var hårt drabbat av ekonomisk kris och under årtionden tagit emot flyktingar från mestadels Palestina och Syrien. Människor i Beirut behöver vår hjälp, säger Margareta Wahlström.

    Röda Korsets insamling heter Beirut-Explosion och den som vill hjälpa kan swisha på 1230868075. Mer information finns på Röda Korsets Facebook-sida och www.rodakorset.se

FAKTA-LIBANON
Till ytan är Libanon ungefär lika stort som Skåne. Av de drygt 6 miljoner som bor där är cirka 1,8 miljoner flyktingar – det gör att Libanon har högsta andel flyktingar per capita i världen. De som flytt kommer framför allt från krigets Syrien, men också från Palestina.

Svenska Röda Korset har startat en insamling för drabbade. Den som vill hjälpa kan enkelt swisha 1230868075 under namnet Beirut-explosion. På Röda Korsets hemsida finns ytterligare information: www.rodakorset.se

error: