UPPDATERING: Svenskt stöd till Libanon- experter skickas nu till Beirut

NYHET, Bild Östergötland

Libanon har accepterat ett svenskt erbjudande med efterfrågat sjukvårdsmateriel som kan användas vid vård av skadade människor efter tisdagens kraftiga explosion i Beiruts hamnområde. MSB och Socialstyrelsen packar just nu materielen i våra respektive lager som omfattar bland annat skyddshandskar, skyddsmasker, skyddskläder, kanyler, förband och annan sjukvårdsutrustning. Det skriver MSB i ett pressmeddelande.

– Vi är mycket måna om att bistå med det vi kan från svenskt håll och vi arbetar för högtryck för att kunna bidra till att lindra effekterna i den här svåra situationen, säger Jakob Wernerman, enhetschef på enheten för nationella insatser och civilskydd vid MSB.

Sverige har också erbjudit stöd med personella resurser som en del i EU:s gemensamma stöd till Libanon. EU kommer att välja ut personal bland de personer som Sverige, genom MSB och andra medlemsstater har nominerat till en gemensam EU-insats i Libanon. MSB har nominerat personal till sex av nio tjänster som varit öppna för nominering. Besked kring dessa tjänster väntas senare under dagen idag.

Arbetet med stöd till Libanon sker även genom FN-systemet där MSB nominerat personal till olika tjänster. MSB tittar löpande på de förfrågningar som kommer in och gör hela tiden bedömningar om och vad vi kan bidra med.

– Arbetet med hjälpsändningen pågår just nu i nära samverkan med både EU och andra länder, och därför är inte alla detaljer kring själva flygtransporten helt klara, säger Jakob Wernerman.

Vad skulle MSB kunna bidra med?
Vilket stöd som kan lämnas beror ytterst på situationen och vilken hjälp som andra aktörer bidrar med. MSB analyserar löpande de förfrågningar som kommer via EU och våra internationella partners.

MSB kan vid en katastrof utomlands stötta med personal (experter) och utrustning inom ett flertal områden, som till exempel:
• Krissamordning och informationshantering.
• Tillfälliga boende i form av tältlösningar, vatten och sanitet.
• Flygmedicinsk evakuering genom det svenska nationella ambulansflyget (SNAM).
• Stöd till drabbade svenskar och EU-medborgare på uppdrag av UD genom Stödstyrkan.

UPPDATERING 7 AUGUSTI 16:20-

För att bidra till att lindra effekterna av explosionen i Libanon har MSB svarat på förfrågningar både från EU och FN för att bidra med personal till gemensamma insatser. Under gårdagskvällen antogs tre svenska experter – en miljöexpert och två experter inom informationshantering och logistik som nu skickas till Beirut.

– Den svenska insatspersonalen förbereder sig nu för avresa och beräknas vara framme i Beirut i natt. Utöver den här insatspersonalen ska den sjukvårdsutrustning som vi igår tillsammans med Socialstyrelsen skickade ankomma till Beirut natten mot lördag, säger Roger Gustafsson, projektledare på enheten för nationella insatser och civilskydd.

Svensk personal till en EU-insats och en FN-insatsEn av MSB:s miljöexperter ska hjälpa EUCP-teamet (European Civil Protection) att stötta libanesiska myndigheter bland annat med att genomföra behovsbedömningar samt koordinera inkommande stöd från EU. Vidare kommer MSB:s expert också fokusera på att bedöma miljökonsekvenser av detonationen samt bedöma om ytterligare behovav stöd finns. MSB bidrar också med två experter inom informationshantering, koordinering, logistik och säkerhet som ska se till så att FN:s UNDAC-team (UN Disaster Assessment and Coordination) kan arbeta så arbeta så effektivt som möjligt.

– Det här är personal som skapar förutsättningar för de som ska hjälpa, vilket innebär att vår personal finns med och stöttar med allt från IT- och kommunikationslösningar, logistik, elförsörjning, ordna med transporter och se till att det finns en fungerande kontorsmiljö, säger Emilio König, projektledare för på MSB.

Foto: Johan Eklund / MSB Stockholm.

LÄNK TILL UNICEF OM DU VILL GE EN HJÄLPANDE HAND TILL BARN I KATASTROFER

error: