Grattis Öresundsbron- 20 år idag!

NYHET, Bild Östergötland.

Idag den 1 juli fyller Öresundsbron 20 år. Över 114 miljoner fordonspassager har gjorts sedan invigningen år 2000. Här några bilder på Öresundsbron bland annat från bygget 1999 och broloppet år 2000. Se även lite rolig fakta om bron.

Sverige, Arkiv 1999. Byggnadsarbetare blickar ut från en av pylonerna från Öresundsbron. I bakgrunden ses Malmö stad. Foto Jeppe Gustafsson
Sverige, Arkiv 1999. Byggnadsarbetare blickar ut från en av pylonerna från Öresundsbron. Danmark i bakgrunden. Foto Jeppe Gustafsson
MALMÖ 2000. Man som beundrar den magnifika utsikten vid Öresund, Malmö. Öresundsbron i bakgrunden. Foto Jeppe Gustafsson
Några av dom sista Broloppsdeltagarna på öresundsbron. Dags för vätsketillförsel innan slutspurten. Foto Jeppe Gustafsson
MALMÖ 2000. Några holländare springandes med flaggor och fanor, Broloppet mellan Köpenhamn och Malmö. Foto Jeppe Gustafsson
Nisse och hans gubbar. Det är stor nervositet inför ett halvmaraton och speciellt inför ett som Broloppet. Foto Jeppe Gustafsson
Badbryggan i hamnen i Skanör med Öresundsbron i bakgrunden. Foto Jeppe Gustafsson
Sverige 20060716 En familj under ett parasoll på stranden vid Skanör. I bakgrunden syns Öresundsbron. Foto Jeppe Gustafsson
MALMÖ 20190516 Folkliv intill Öresundsbron. Foto Jeppe Gustafsson

Trafikutveckling: Under 2019 körde 7.454.231 fordon över bron. Jag genomsnittliga passerade 20.423 fordon per dygn. År 2001 – som var det första hela året som bron var öppen – körde 2.950.872 fordon över Øresundsbron.

Jätteprojekt: Øresundsbrons zick zack-formade stålkonstruktion under vägbanan ska målas om för fortsatt skydd mot korrosion. Våren 2020 börjar ommålningen av 300.000 kvadratmeter och det på går fram till 2032. Ommålningen beräknas kosta 300 miljoner DKK, ett planerat projekt som täcks av underhålls- och investeringsbudgeten.

Solceller: Solcellsanläggningen vid betalstationen stod klar i maj 2018 och under 2019 producerades 280 MWh ström, vilket motsvarar 19 elektriskt uppvärmda villor.

Säkerhet: Trafikolyckor och tekniska problem stängde bron under åtta nytt 2019 (fem gånger 2018. Øresundsbron var stängd under totalt tolv timmar (fem timmar 2018 – den kortaste tiden sedan bron invigdes).

BroPass: Øresundsbron hade 554.600 BroPass Fritid-kunder den 31 december 2019 – en ökning med 11 procent.

Järnväg: Över 11 miljoner enkelresor gjordes med persontåg över bron i fjol.

Framtid: Motorvägstrafiken på Øresundsbron väntas stiga med ungefär 1.000 bilar per dygn och godstrafiken öka kraftigt när Fehmarn Bält-förbindelsen står klar.

Finans: Bygget av Öresundsförbindelsen finansierades med lån som ska betalas tillbaka med intäkter från trafiken på bron. Hela Öresundsförbindelsen, inklusive landanläggningar, väntas vara återbetald 2050.

Personligt: Vid årsskiftet 2018-2019 var 145 personer anställda vid Øresundsbro Konsortiet, varav 74 kvinnor och 71 män.

Peberholm: Den konstgjorda ön som länkar samman Öresundsförbindelsens bro och tunnel. Ön upptar ett område på ca. 160 ha och är ungefär 4 km lång. Peberholm byggdes under 1995–1999 med muddrat havsbottenmaterial (ungefär 8 miljoner m3) och ön omges av stensättningar (ungefär 2 miljoner m3). På Peberholm har växer och djur nya utvecklas fritt, utan hjälp av mänsklig hand.

Från början var det en stenig och kal ö. Men naturen på Peberholm har genomgått och intensiv utveckling sedan Öresundsförbindelsen togs i drift. Åtskilliga arter av plantor och djur har tagit ön i besittning, av dem många sällsynta och hotade arter.

Peberholms flora: Floran på Peberholm har utvecklats i naturlig serie, i början bara av några få möjliga arter. 2017 leverans mera än 400 växtarter på Peberholm. Några av dom är ganska sällsynta i Danmark och Sverige, t.ex. Strandvedel (Astragalus danicus) och Ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata). Vissa har närmaste bestånd mera än 100 km bort. Idag innehåller Peberholm av en mosaik av öppna, torra gräsmarker, dammar och mindre sjöar, buskar (mest pil) och träskliknande områden.

Peberholms fåglar: Peberholm är en häckplats för ungefär 30 fågelarter, varav flera är sällsynta och skyddade. Upp till 6 arter av måsar och 3 arter av tärnor bildar regelbundet kolonier i de öppna områdena, tillsammans med ett antal vadare och gäss. Antalet sångare och sparvar ökar, få vegetationen gradvis blir rikare på buskar och tätare. Ett stort antal skarvar rastar på stensättningar och arten har också bildat och koloni i det täta buskaget. Ett mindre antal havsörnar övervintrar varje år på Peberholm.

Andra djur på Peberholm: Däggdjuren hare och mus har invandrat till ön. En befolkning av kaniner har etablerat sig, förmodligen på grund av utsläpp av husdjur. Inga rovdjur har ännu observatörer. Mer än 500 arter av insekter och 30 arter av spindlar har observatörer, varav vissa är sällsynta och hotade. Vidare har den skyddade amfibiska grönfläckiga paddan (Bufo viridis) ett stort bästa på ön.

Fakta: Öresundsbron

error: