Länsstyrelsen förlänger skyddsjakt på varg

NYHET, Bild Östergötland, Linköping.

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att förlänga skyddsjakten på varg inom Långbogenreviret till den 31 juli 2020. Detta eftersom ingen varg fällts under nuvarande skyddsjaktperiod. Det skriver Länsstyrelsen på deras sida.

  • Den 11 juni fattade Länsstyrelsen Östergötland beslut om skyddsjakt på en varg i Långbogenreviret norr om Roxen efter att två angrepp på nötdjur på kort tid hade kunnat konstaterats. Under den nuvarande skyddsjaktsperioden, som går ut den 30 juni, har ingen varg fällts. Länsstyrelsen anser att förhållandena som låg till grund för det tidigare beslutet i stort sett är oförändrade och att skyddsjakten därför ska fortsätta till den 31 juli 2020. Dock med ett tillägg i villkoren som fredar vuxen varg i sällskap av årsvalpar.
  • – Vi tar i beaktande att det med stor sannolikhet finns valpar som är sju till nio veckor gamla i reviret, vilket var något som var okänt när det förra beslutet fattades, säger Fredrik Näsman, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.
  • Länsstyrelsens tidigare beslut om skyddsjakt överklagades till Förvaltningsrätten av flera personer och organisationer. Den 18 juni fastslog Förvaltningsrätten i Luleå att jakten kunde fortgå trots att det med stor sannolikhet finns årsvalpar i reviret. Kammarrätten avslog även inhibition av beslutet den 24 juni 2020. Vargparet i Långbogenreviret, som ligger mellan Borensberg och Finspång, etablerade sig i länet vintern 2017/2018. Det är första gången i modern tid som ett vargpar etablerar sig i Östergötland. Under 2019 kunde Länsstyrelsen konstatera att vargparet hade fått sju valpar. Hur många individer som finns i reviret just nu är oklart eftersom de nu vuxna valparna kan ha vandrat iväg. En av de vuxna valparna har exempelvis setts vandra söderut och siktats så långt ner i landet som i Skåne.
error: