Så blir studenten i Norrköping

NYHET, Bild Östergötland, Norrköping.

Nu är det klart hur det alternativa studentfirandet i Norrköping kommer att genomföras. De kommunala gymnasieskolornas rektorer har, tillsammans med ett antal elever och medarbetare, arbetat intensivt för att arrangera årets alternativa student. Målet var att både följa myndigheternas rekommendationer och samtidigt skapa fina minnen för studenter och anhöriga. Det skriver Norrköpings kommun i ett pressmeddelande.

– Vi har noggrant följt myndigheternas rekommendationer, och utifrån dessa haft ett omfattande arbete med att planera för en student som, även om den inte blir traditionell, ändå blir ett positivt minne för studenterna. Det är en mycket viktig dag för dem, och vi gör vårt yttersta för att den ska bli så bra som möjligt sett till förutsättningarna, säger Claes Göransson, verksamhetschef för gymnasiet.

Årets avgångselever har haft en annorlunda vårtermin, där de blivit undervisade på distans.

– Studenten blir ett tillfälle för eleverna att träffas igen utanför den digitala världen, innan de går vidare ut i livet. Vi hoppas och tror att studenterna och deras anhöriga följer rekommendationerna för studenten. Tillsammans kan vi minska risken för smittspridning, men ändå få en fin upplevelse, säger Jonas Eriksson, verksamhetschef gymnasiet.

Följande gäller för årets student:

  • Utspring. Två anhöriga per elev får delta vid utspringet som genomförs klassvis. Anhöriga får bara vara utomhus. Varje skola arbetar med att ta fram ett schema, och rektorerna gör en riskbedömning för att säkerställa att utspringet kan genomföras på ett säkert sätt. Till exempel ska alla hålla 1-2 meters avstånd till varandra under studentdagen, både inomhus och utomhus.
  • Studentkortege. Studentkortegen i Norrköping är inställd, efter Folkhälsomyndighetens begäran och Transportstyrelsens beslut. Flakåkning med kortege, större samlingar eller ceremonier ska inte förekomma.
  • Mösspåtagning. Mösspåtagningen kommer att genomföras klassvis måndag den 8 juni.
  • Fester och aktiviteter. Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebär att vi bör undvika större sammanhang där människor träffas, som till exempel fester. Undvik större studentfester och att träffas över klasserna. Fira istället i mindre grupper, och hitta alternativa sätt att fira på.
  • Studentbal. Studentbalen kan inte genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är därför inställd.
  • Riskgrupper. Personer som tillhör riskgrupp eller är över 70 år bör avstå från deltagande vid utspringet.
  • Minska smittorisken. Alla som på något sätt ska delta vid aktiviteter kopplade till studenten, ska tänka på att hålla avstånd och att tvätta händerna. Det är viktigt att alla som deltar under studenten är friska och tar ansvar genom att inte komma om man har symtom som hosta, halsont, snuva, feber och huvudvärk.
error: