VIDEO: BRAND I LADUGÅRD i TJÄLLMO

NYHET, Bild Östergötland, Tjällmo.

En brand i en ladugård utbröt på tisdagskvällen strax utanför Tjällmo.

  • Branden i ladugården bröt ut strax efter 18 på tisdagen.
  • Byggnaden var helt övertänd och intilliggande byggnader hotades till en början.
  • Några bilar lyckades att räddas men räddningstjänsten skriver på deras sida att en hel del material inte kunde räddas.
  • Vid 19-tiden skrev räddningstjänsten att ladugårdsbyggnaden inte gick att rädda. Enligt räddningsledare på plats kommer den att brinna ned helt.
  • Släckningsarbete är just nu inriktat till att ingen spridning till övriga byggnader sker.
  • Försäkringsbolag är kontaktat och kommer att ansluta till platsen.
  • Orsaken till branden är oklar men polisen kommer att göra en teknisk undersökning så fort det går att beträda platsen.
  • Prognosen är i detta nu oklar.

TJÄLMO 20200519 Brand i ladugård strax söder om Tjällmo. Foto Jeppe Gustafsson
TJÄLMO 20200519 Brand i ladugård strax söder om Tjällmo. Foto Jeppe Gustafsson
TJÄLMO 20200519 Brand i ladugård strax söder om Tjällmo. Foto Jeppe Gustafsson
TJÄLMO 20200519 Brand i ladugård strax söder om Tjällmo. Foto Jeppe Gustafsson
error: