Väderbild-december

VÄDERBILDEN, Bild Östergötland, Motala

Årets sista och december månads väderbild är en flygbild över Motalaviken och Motalabron en kylig kväll i december.

MOTALA 2019 Flygbild på Motalabron med staden Motala i bakgrunden. Foto Jeppe Gustafsson
error: