Crate: Här tränas det mot IT-attacker

LINKÖPING 20190108
Crate, som är en av de första träningsanläggningarna i Europa med inriktning på it-säkerhet, byggdes upp i kölvattnet på cyberattackerna som riktades mot Estland 2007 efter flytten av ett krigsmonument. De flesta stora övningar har FOI genomfört med svenska myndigheter. Huvudkunder är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten som båda har bidragit till uppbyggnaden av Crate. Tidningen Energi skriver mer om Crate.

Foto Jeppe Gustafsson

Crate, som är en av de första träningsanläggningarna i Europa med inriktning på it-säkerhet.
I Crates träningsanläggning. Frv Lars-Göran Emanuelson, MSB och Lars Westerdahl, forskare FOI och Jonas Almroth, forskningsingenjör FOI. Foto Jeppe Gustafsson
Crates träningsanläggning.
Hit till anläggningen kan företag med samhällsviktig verksamhet komma att träna på hantering av it-incidenter i nätverk.
Mats Persson, forskare FOI. Foto Jeppe Gustafsson
Crates träningsanläggning.
Crate består av ett kluster med runt 800 servrar som är kopplade till ett simulerat internet, ett spelnät, med tusentals virituella datorer i ett nätverk..
Bakom den här dörren är det fotoförbud eftersom det är en skyddsklassad anläggning.
Crates träningsanläggning.
Ett miniatyrlandskap används för att visa konsekvenserna vid en cyberattack
Crates träningsanläggning.
error: