Kampen mot Granbarkborren

NYHET, Motala. Den långa varma sommaren 2018 innebar att granbarkborren kunde svärma fler gånger än normalt. Stora angrepp av insekten har noterats i flera granskogar runt om i länet. Angreppen har fortsatt att vara stora under 2019. Normalt sett angriper den nedsatta och skadade granar men när det finns många granbarkborrar på samma plats kan de även angripa friska granar. Här ses bilder på skogsarbetare som arbetar strax söder om Fågelsta, i en skog som drabbats av angreppen.

Foto Jeppe Gustafsson

Avverkning under måndagen i ett skogsområde, strax norr om Skänninge, som drabbats av granbarkborre. Den torra sommaren har lett till det värsta angreppet av granbarkborre som hittills uppmätts i Götaland. Enligt Skogsstyrelsen har minst 2,5 miljoner kubikmeter skog drabbats. Foto Jeppe Gustafsson
En skotare kör bort timmer.
Den torra sommaren har lett till det värsta angreppet av granbarkborre som hittills uppmätts i Götaland.
Flygbild på en “skotare” tar hand om allt timmer. Skotare är ett transportmedel av typ terrängfordon eller skogsmaskin som används för terrängtransport, så kallad skotning, av rundvirke, stubbar, träddelar och grot från avverkningsplatsen.
En “skotare” tar hand om allt timmer.
Arbete med en “skördare” i skogen. Skördare är en typ av skogsmaskiner som används för att fälla, kvista och aptera träd till stockar. Skördare har i Sverige i stort sett ersatt motormanuell avverkning med motorsåg i både slutavverkning och gallring.
Arbete med en “skördare” i skogen. Skördare är en typ av skogsmaskiner som används för att fälla, kvista och aptera träd till stockar. Skördare har i Sverige i stort sett ersatt motormanuell avverkning med motorsåg i både slutavverkning och gallring.
En “skotare” kör iväg med timmer.
Fällda träd med angrepp av Granbarkborren.
Träd med angrepp av Granbarkborren.
Fällda träd med angrepp av Granbarkborren.
Träd med angrepp av Granbarkborren.
error: